Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 49/14.04.2016

Предмет: Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Решение - 14.04.2016 г.

Обявление - 14.04.2016 г.

Документация за участие - 14.04.2016 г.

Техническа спецификация - 14.04.2016 г.

Образци - 14.04.2016 г.

Количествена сметка - 14.04.2016 г.

Проект на договор - 14.04.2016 г.

Техническа спецификация - 14.04.2016 г.

Протокол №1 от предварителен подбор - 17.06.2016 г.

Протокол №2 от предварителен подбор - 13.07.2016 г.

Протокол от предварителен подбор - 13.07.2016 г.

Решение за извършване на предварителен подбор - 13.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – 03.08.2016 г.

Доклад от дейността на комисията – 10.10 .2016 г.

Решение за класиране на участниците – 10.10 .2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в процедурата – 09.11.2016 г.

Договор 49-1

Договор 49-1/10.11.2016

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Допълнително споразумение №1 към Дог. №49-1/10.11.2016г. - 16.11.2017г

Допълнително споразумение №2 към Дог. №49-1/10.11.2016г. - 10.12.2018г.

Договор 49-2

Договор 49-2/10.11.2016

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Допълнително споразумение №1 към Дог. №49-2/10.11.2016г. - 16.11.2017г.

Допълнително споразумение №2 към Дог. №49-2/10.11.2016г. - 16.11.2018г.

Договор 49-3

Договор 49-3/10.11.2016

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Информация за приключил договор към Дог. №49-3/10.11.2016г. - 16.11.2017г.

Договор 49-4

Договор 49-4/10.11.2016

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Допълнително споразумение №1 към Дог. №49-4/10.11.2016г. - 16.11.2017г.

Допълнително споразумение №2 към Дог. №49-4/10.11.2016г. - 16.11.2018г.

Договор 49-5

Договор 49-5/10.11.2016

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Информация за приключил договор към Дог. №49-5/10.11.2016г. - 16.11.2017г.

» Обратно към всички поръчки