Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 14/06.04.2016

Предмет: Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 06.04.2016 г.

Обявление - 06.04.2016 г.

Документация - 06.04.2016 г.

Техническа спецификация - 06.04.2016 г.

Образци - 06.04.2016 г.

Обекти и площи за почистване - 06.04.2016 г.

Ценова оферта - 06.04.2016 г.

Проект на договор - 06.04.2016 г.

Отговори на постъпили въпроси - 22.04.2016 г.

Отговори на постъпили въпроси - 28.04.2016 г.

Протокол - 12.05.2016

Протокол предварителен подбор - 15.06.2016

Решение предварителен подбор - 15.06.2006

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 12.07.2016

Доклад от дейността на комисията - 27.07.2016

Решение за избор на изпълнител - 27.07.2016

» Обратно към всички поръчки