Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 8/13.04.2016

Предмет: Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение - 14.04.2016

Обявление - 14.04.2016

Техническа спецификация за композитни изолатори за ВЕЛ 20KV - 14.04.2016

Техническа спецификация за подпорни изолатори за СрН - 14.04.2016

Техническа спецификация за подпорни композитни изолатори за СрН - 14.04.2016

Техническа спецификация за стъклени висящи изолатори за ВЕЛ СрН - 14.04.2016

Техническа спецификация за проходни изолатори за СрН - 14.04.2016

Техническа спецификация за изолатор порцеланов носещ плътен за ВЕЛ - 14.04.2016

Техническа спецификация за изолатори за ВЕЛ НН - 14.04.2016

Документация - 14.04.2016

Образци - 14.04.2016

Проект на договор - 14.04.2016

Отговор на постъпили въпроси - 28.04.2016

Протокол 1 предварител протокол - 31.05.2016

Решение за предварителен подбор - 14.06.2016

Съoбщение за отваряне на ценови оферти - 19.08.2016

Доклад от дейността на комисията - 07.10.2016

Решение за избор на изпълнител - 07.10.2016

» Обратно към всички поръчки