Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 10/14.04.2016 г.

Предмет: Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Решение за откриванe - 15.04.2016

Обявление - 15.04.2016

Техническа спецификация еднофазен прозрачен електронен  електромер - 15.04.2016

Техническа спецификация трифазен директен електронен електромер - 15.04.2016

Техническа спецификация трифазен директен електронен електромер с товаров профил - 15.04.2016

Техническа спецификация трифазен индиректен електронен електромер с клас на точност 0,2 S - 15.04.2016

Техническа спецификация трифазен индиректен електронен електромер с клас на точност 1 - 15.04.2016

Техническа спецификация еднофазен електронен  електромер - 15.04.2016

Документация - 15.04.2016

Образци - 15.04.2016

Проект на договор - 15.04.2016

Уточнения към втора обособена позиция - 28.04.2016

Отговори на постъпили въпроси - 04.05.2016

Отговори на постъпили въпроси - 10.05.2016

Протокол 1 - Предварителен подбор - 01.06.2016

Протокол 2 - Предварителен подбор - 28.06.2016

Протокол 3 - Предварителен подбор - 28.06.2016

Протокол - Предварителен подбор - 28.06.2016

Решение за предварителен подбор - 28.06.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 16.12.2016

Доклад от работата на комисията - 16.02.2017

Решение за избор на изпълнител - 16.02.2017

» Обратно към всички поръчки