Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 143/21.08.2015

Предмет: Доставка на главни електромерни табла по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 21.08.2015

Обявление - 21.08.2015

Документация за участие - 21.08.2015

Техническа спецификация за главни електромерни табла с обвивка от усилен стъклонапълнен полиестер - 21.08.2015

Приложение 1 - Техническа спецификация за клемни блокове - 21.08.2015

Техническа спецификация за главни електромерни табла с метална обвивка - 21.08.2015

Образци

Отговор на постъпили въпроси - 11.09.2015

Протокол за предварителен подбор - 25.09.2015

Протокол за предварителен подбор - 08.10.2015

Протокол за подбор - 02.11.2015

Решение за подбор - 02.11.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 11.12.2015

Доклад от дейността на комисията - 21.01.2016

Решение за избор на изпълнител - 21.01.2016

Информация за върнати или усвоени гаранции - 09.02.2016

Информация за върнати или усвоени гаранции 2 - 29.02.2016

 

 

» Обратно към всички поръчки