Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 142 /19.08.2015

Предмет: Доставка на предпазители средно и ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение за откриване - 20.08.2015

Обявление - 20.08.2015

Документация за участие - 20.08.2015

Техническа спецификация за токоограничаващи стопяеми предпазители средно напрежение - 2015

Техническа спецификация за високомощни предпазители ниско напрежение - 20.08.2015

Техническа спецификация за токоограничаващи стопяеми предпазители средно напрежение за напреженов трансформатор - 20.08.2015

Техническа спецификация за основи за предпазители ниско напрежение - 20.08.2015

Техническа спецификация за основи за предпазители средно напрежение - 20.08.2015

Образци - 20.08.2015

Проект на договор - 20.08.2015

Решение за промяна - 24.08.2015

Протокол 1 предварителен подбор – 28.09.2015

Решение за предварителен подбор - 12.10.2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 16.11.2015

Доклад от дейността на комисията - 21.01.2016

Решение за избор на изпълнител - 21.01.2016

» Обратно към всички поръчки