(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 107 A/27.06.2014 г.

Предмет: Строително ремонтни работи по АС части и хидроизолации на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

 

Решение

Документация

Протокол за предварителен подбор - 24.10.2014

Решение за предварителен подбор - 24.10.2014

Покани за предоставяне на оферти - 07.11.2014

Решение за прекратяване - 14.11.2014

» Обратно към всички поръчки