(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер 109 /30.06.2014 г.

Предмет: Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Обявление

Решение за откриване

Документация за участие

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 3.10.2014

Доклад от дейността на комисията - 20.10.2014

Решение за избор на изпълнител - 20.10.2014

Информация за върнати или усвоени гаранции - 20.11.2014

Договор - 06.11.2014

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

» Обратно към всички поръчки