(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 213/14.11.2014

Предмет: Аварийно почистване по трасета на ВЕЛ НН  по следните обособени позиции

Решение - 14.11.2014

Решение за прекратяване - 21.11.2014

 

 

Номер: 224/24.11.2014

Предмет: Аварийно почистване по трасета на ВЕЛ НН  по следните обособени позиции

Решение - 24.11.2014

Доклад от дейността на комисията - 03.12.2014

Решение за избор на изпълнител - 03.12.2014

» Обратно към всички поръчки