(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 101/25.06.2014 г.

Предмет: Доставка на кабели и проводници по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД

 

Обявление

Решение

Документация

Пояснение по процедурата - 21.07.2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 7.10.2014

Доклад от дейността на комисията - 27.10.2014

Решение за избор на изпълнител - 31.10.2014

Информация за върнати или усвоени гаранции - 17.11.2014

» Обратно към всички поръчки