(OLD) Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 96/27.06.2014 г.

Предмет: Доставка на арматура за усукани изолирани проводници за ниско напрежение за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

 

Обявление

Решение за откриване

Документация за участие

Проектодоговор

Отговор на постъпил въпрос - 17.07.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси - 24.07.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 27.10.2014 г.

Доклад от дейността на комисията - 11.11.2014

Решение за избор на изпълнител - 12.11.2014

» Обратно към всички поръчки