Област Велико Търново

В периода 01.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - ул. “Елин Пелин“ от №12 до №57, „ЕТ Юзю Юзмер Юмеров“, „ЕТ Симеонов“.


В периода 08.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Свищов - с. Българско Сливово.

В периода 08.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Свищов, ул. „Щабс Капитан Фок“ №3-№55; ул. “Черни връх“ №59; ул. „Цени Бояджиев“ №6; ул. „Цар Освободител“ №108В, №116Б, №114А, №120, №114,№47, №136, №130; УЛ. „Христакис Павлович“ №8, №12, №15, №7, №8; ул. “Хемус“ №2 В,Б,А, №7, 9,13,21,23,25,27,29,35,39; ул. „Хан Крум“ № 2,5,6,10,12,14, 8,Б,6А; ул. “Филип Тотю“ №10,16,21,29,33; ул. “Тракия“ №1А, 3,7,2,11; ул. “Тодор Миланович“ № 12,14,8,25,7А,24А, 14А; ул. „Стоян Михайловски“ №3,7,15,17,29,27; ул. “Сава Пенев“ №1,2,3А,5,6,7,8; ул. “С. Николов“ №5Г,1В,5Б,2А,5А,18,38,48,17,37,15,14,34,13,11,1,2,5,4,3; ул. “Райчо Николов“ №5,9,11,22,12,6,13,16,5,4,2; ул. „Рила“ №14Г, 12Г, 10Г, 12В,10В,12Б,14Б,12А,14А,6А,12,14; ул. „Проф.Димитър Бъров“№12А,23,7,6,16,31,29,19,15,13,11,14; ул. „Полк.Н. Иванов“ №20,76,66,143,42,38,332,30,4,6,12,22,24; ул. “Подполк.В.Манолов“ №3,7,14,16,18,20,13,22,23,29,37,41,43,45,26,28,32,34,40,44,54,72,76,33; ул. „Петър Парчевич“ №1А,21,19,23,17,18; ,ул. “П. Евтимий“ №67В, 67Б, 97Б, 99Б; 99Б,67А,99А,103А,69А, 713,81,79,99,95,1,75,73,77,81; ул. “Опълченска“ №18; ул. “Никола Славков“ №7Б,1,3,5,11; ул. „Никола Д. Петков“ №25,29,36,34; ул. „Неофит Бозвели“ №10,17,11,5,1; ул. "Люлин" №13В,А; ул. “Константин Иречик“ №1,5; ул. „Княз Черкасий“ №2Б,18Б,18А,7,4,6,15,13,11,9,5,1,7,3,20,18,14,17; ул. “Кириан А.Цанков“ №11,16,101,45,42,44,50,52,56,67,85,68,99; ул. “Искър“ №27,18,5,1,10,20; ул. „Йоан Екзарх“ №8А,8,1,3; ул. „Иван Панков“ №16А,14,20,22,21; ,ул. „Емануил Васкидович“ №6,2,1,4,5,7; ул. “Екзарх Йосиф“ №2Г, 2Б,7А,2А,5,4,3; ул. „Драган Цанков“ №12А,13А,2А,6А,15,17,10,14,16,18,23,13,11,2,6; ул. “Д-р Георги Атанасович“ №1Б,3Б,1А,3А,1,3; ул. „Димитър Ем. Шишманов“ №6А,9А,7А,14,16,19,20,21,23,26,28,30,25,24,4,13,7,2; ул. „Григор Пърличев“ №13,11,5,3,1; ул. “Григор Начович“ №22Б,34А,26,6,16,22,17,15,11,3,29,38,58; ул. „Градево“ №2Б,14,2А,3А,10А,16,10,22,16В,16,4; ул. „Георги Йорданов Тишев“ №10,4,13; ул. “Георги Владикин“ №16А,19,20,3,22,24,12,7,9,11,13,15,20; ул. “Генерал Йолшин“ №1Б,1А,1,2; ул. „Г. Стоянов“ №24В, 26В,26Б,24Б,24А,26А,23А,6,8,4,7,11; ул. “Вежен“ № 3А,33,34,35,2,24,22; ул. „Битоля“ № 5Б,5А,5,4,2,3,10,7,9,11,12; ул. „А. Константинов“ № 7А,20А,18А,331,15,18,10,15,33,20,9,31,41,37,11,35,39,2,22; ул. „А. Батенберг“ №18А,13,10,11,9,41,39,27,28,36,30; ул. “53-ти Волински полк“ №9,7,3,12; ул. “33-ти Свищовски полк“ № 102В,102Б,27А,31А,33А,39А,102,31,10,29,63,41,4,35,58,1,6,8,1,9,11,13,21,23,27,31,33,100,92,94,16.

В периода 08.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Свищов, ул. “Димитър А. Ценов”, ул. “Димитър Хадживасилев”, ул. „Драган Цанков“, ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Ц. Церковски“, ул. „27-ми юни“, ул. „3 Март“, ул. „А. Константинов“, ул. „Васил Манчев“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „П. Ангелов“, ул. „Х. Димитър“, ул. „Цар Освободител“, ул. “Апостол Конкович“,ул. „Васил Друмев“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Киряк А. Цанков“, ул. „Кирил и Методий“,ул. „Климент Охридски“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Петко Р. Славейков“, ул. “Плевенско Шосе“, ул. „Васил Левски“, ул. „Георги Алеков“, ул. „Григор Начович“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „П. Ангелов“, ул. „Авскентий Велешки“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Сан Стефанов“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Шипка“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Гр. Стоянов“, ул. „П. Евтимий“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Пл. Свобода“, ул. „Стара Планина“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Георги Матеев“, ул. „Градево“, ул. „Изгрев“, ул. „Мир“, ул. „Младост“, ул. „Рила“, ул. „Струма“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Черни Връх“, ул. „Г. Стоянов“, ул. „Д-р Георги Атанасович“, ул. „Мусала“, ул. „Тодор Миланович“, ул. „Тодор Пеев“, ул. ‚Христо Ботев“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Люлин, Никола“, ул. „Д. Петков“, ул. „Средна Гора“, ул. „Ивайло“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Димитър Борисов“, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, ул. „Камчия“, ул. „Черно Море“, ул. „Димитър Борисов“, ул. „Димитър Петков“, ул. „Безименна“, ул. „Юрий Гагарин“, ул. „Явор“, ул. „54-Мински полк“, ул. „Княз Борис Първи“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цар Борис“.


В периода 13.08.2018 г. - 15.08.2018 г. от 08:30 ч. до 17:10 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Лясковец: южната част на с. Джулюница - ТП 7,МТП 9,ТП 2,ТП 4 и ТП Овчарник.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 08:40 ч. и от 17:00 ч. до 17:10 ч. в районите на община Лясковец - с. Добри дял, с. Джулюница, с.Козаревец, МТП ТМСИ с.Козаревец, МТП Язовира и МТП Пилишари - гр. Лясковец и община Стражица - с. Бряговица.

В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Павликени и Община Велико Търново: в различни части на гр. Бяла Черква, с. Вишовград, с. Емен, с. Мусина, с. Русаля, с. Росица, с. Дичин, с. Водолей, с. Паскалевец, с. Лесичери, с. Стамболово, с. Дъскот, с. Батак, с. Сломер и с. Карайсен.

В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Павликени, Община Сухиндол и Община Полски Тръмбеш: в различни части на гр. Сухиндол, с. Коевци, с. Бяла Река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Красно Градище, с. Недан, с. Бутово, с. Димча, с. Върбовка, с. Михалци, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Обединение и с. Иванча.

В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Павликени, с изключение на промишлените зони.

В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново, ул. „Оборище“ № 18, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Черни връх“ , ул. „Димитър Буйнозов“, ул. „Слънце“, ул. „Гео Милев“; ул. „Освобождение“, ул. „Колю Гайтанджията“, ул. „Кап. Петко Войвода“,бул. „Захари Стоянов“, ул. „Козлодуй“ № 6, ул. „Филип Тотю“, бул. „България“ № 3, 5, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 66, 70, ул. „Поп Харитон“, ул. ‚Константин Паница“, бул. „Васил Златарски“, ул. „Йордан Кулелиев“, ул. „Теодосий Търновски“.

В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“, ул. „Пролет“, ул. „Георги Бушнаков“, ул. „Васил Левски“, Марин Дринов“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Раховец“, ул. „Дружба“, ул. „Люляк“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Юрий Гагарин“.

В периода 13.08.2018 г. - 24.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: част от с. Морава.

На 14.08.2018 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - „Момина крепост” и фирмите в района на завод „Мавриков”, м-ст „Ксилифор”, „Телевизионна кула”- с. Арбанаси, Атракцион „Калоянова крепост”-с. Арбанаси, ретланслатор Лясковец, сервиз „Автохит”- гр. Горна Оряховица.

На 14.08.2018 г. от 10:00 ч. до 10:05 ч. и от 13:00 ч. до 13:05 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Арбанаси – южната част на селото, „Купро”, Резиденция „Арбанаси палас”.

На 14.08.2018 г. от 13:30 ч. до 13:35 ч. и от 16:30 ч. до 16:35 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: кв. Света гора и „ВТУ-4”.

На 14.08.2018 г. от 13:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - „Момина крепост” и „ВТП-МСМ Газ”.


На 17.08.2018 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - „Момина крепост”, фирмите в района на завод „Мавриков”, м-с „Ксилифор”, „Телевизионна кула”, Атракцион „Калоянова крепост”, ретланслатор Лясковец, сервиз „Автохит”- гр. Горна Оряховица.

На 17.08.2018 г. от 10:00 ч. до 10:05 ч. и от 13:00 ч. до 13:05 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Арбанаси – южната част на селото, „Купро”, Резиденция „Арбанаси палас”.


На 20.08.2018 г. от 09:00 ч. до 09:40 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - строителна борса „МИТ-М” ООД, фирми: „Стрела 92 ВТ” ООД, „Престиж 96” АД, ”Елис - 163” ЕООД , „Декори-М” ООД печатница „Абагар”.

В периода 20.08.2018 г. - 24.08.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Павликени и Община Велико Търново: в различни части на гр. Бяла Черква, с. Вишовград, с.Емен, с. Мусина, с. Русаля, с. Росица, с. Дичин, с. Водолей, с. Паскалевец, с. Лесичери, с. Стамболово, с. Дъскот, с. Батак, с. Сломер и с. Карайсен.

В периода 20.08.2018 г. - 24.08.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Павликени, Община Сухиндол и Община Полски Тръмбеш: в различни части на гр. Сухиндол, с. Коевци, с. Бяла Река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Красно Градище, с. Недан, с. Бутово, с. Димча, с. Върбовка, с. Михалци, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Обединение и с. Иванча.

В периода 20.08.2018 г. - 24.08.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Павликени, с изключение на промишлените зони.

На 20.08.2018 г. от 08:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Велико Търново: с. Шемшево, ТП РИТА ПЛАСТ - с. Шемшево, ТП Корса – с. Шемшево, ТП Телеугоително – с. Шемшево, ТП Расадник – Велико Търново, ТП Бетонов Възел.

На 20.08.2018 г. от 08:30 ч. до 08:35 ч. и от 15:25 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Велико Търново: Села Балван, Момин Сбор, Ветренци, Пушево, Леденик, Ново Село мелница - с. Балван, Помпена станция с. Балван, бензиностанция Лукоил с. Момин сбор, МТП Дърводелски цех с. Момин сбор, МТП Глобул с. Ново село, МТП ВИК Ново Село, МТП Виваком с. Ново село, МТП Биолик с. Ново село, ТП РМА с. Леденик,ТП Пътно управление с. Леденик, ВТП Транитекс с. Леденик и МТП Къмпинг - Момин сбор.

В периода 20.08.2018 г. - 24.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: част от с. Морава.

В периода 20.08.2018 г. - 28.09.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Велико Търново, с. Балван - Всестранна кооперация Вeлико Търново, обекти на Община Велико Търново, обекти на Дирекция "Образование" Велико Търново, ЕТ Каро.


На 21.08.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Велико Търново, c. Беляковец.


На 22.08.2018 г. от 08:30 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица - ДГС-Северноцентрално държавно предприятие, "Натали-8" ЕООД, "Каолин" АД, Симеон Димитров Николов, Трифон Кънчев Димитров, извод ДЗЗ2–ТЕЦ Горна Оряховица ЕАД и "Захарни заводи" АД (резервно захранване).

В периода 22.08.2018 г. - 24.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - ул. “Елин Пелин“ от №12 до №57, „ЕТ Юзю Юзмер Юмеров“, „ЕТ Симеонов“.


На 23.08.2018 г. от 10:00 ч. до 10:10 ч. и от 13:00 ч. до 13:15 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Свищов: западна индустриална зона /ЗСКИ ЕООД, Фаво, Република, Отводнителна в района на ЗСКИ, бившето СМК/,Свилоза Ярн, Пречиствателна станция или трафопостове със номерация/8 ,110, 103, 25, 44, 102, 18, 19, 24, 57, 41, 142, 143/, Бившето ДЗС /ТП №11 и ТП №28/, Бетхор /МТП№136/, МаслобойнаГабровски /ТП87/, Агрострой /ТП№115/ Бившето ПМУ /ТП100 и ТП101/, Напоителна /ТП125/,Витагрейн /БКТП 141 и плаваща помпа /ТП№9/.

На 23.08.2018 г. от 09:00 ч. до 11:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Полски Тръмбеш - c. Орловец, с. Раданово /под ж.п. линията/, Бензиностанция „Петрол” гр. Полски Тръмбеш, ТП „Сиконко” и ТП „Булгарплод".

На 23.08.2018 г. от 09:00 ч. до 14:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски” №71 , сградата на „Фонд Земеделие“.


На 24.08.2018 г. от 16:00 ч. до 16:40 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - строителна борса „МИТ-М” ООД, фирми: „Стрела 92 ВТ” ООД, „Престиж 96” АД, ”Елис - 163” ЕООД , „Декори-М” ООД печатница „Абагар”.

На 24.08.2018 г. от 09:00 ч. до 11:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: ул. ”Осъм” №10 до №18 и от №1 до №15, ул. ”Отец Паисий” №63, ул. ”Росица ” №1.


В периода 27.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - ул. “Елин Пелин“ от №12 до №57, „ЕТ Юзю Юзмер Юмеров“, „ЕТ Симеонов“.

На 27.08.2018 г. от 08:00 ч. до 08:15 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Стражица: с. Лозен, с. Нова Върбовка, с. Лом Черковна, с. Николаево, с. Камен, МТП Глобул и ТП Виваком - с. Камен, част от с. Горски Сеновец и ФВЕЦ ЕТ „Тодора Колева Недева” - с. Николаево.

На 27.08.2018 г. от 08:00 ч. до 08:15 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Стражица: с. Царски Извор и част от с. Горски сеновец, ФВЕЦ ЕТ Еко Енерджи - Цвета Одаджийска" - с. Царски Извор, с. Сушица, с. Виноград, с. Орловец, с. Стрелец и с. Паисий.


На 28.08.2018 г. от 08:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Горна Оряховица, с. Първомайци - Югозападната и западната част на с. Първомайци.