Област Велико Търново

На 27.01.2020 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:15 ч. до 16:45 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Георги Бенковски“ № 11, ул. „Иларион Драгостинов “ № 13, 15, 17 .

На 27.01.2020 г. от 08:30 ч. до 08:35 ч. и от 16:40 ч. до 16:45 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - ул. “Иларион Драгостинов” № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ул. “Георги Бенковски” № 3, 5, 7, 9, 11, ул. “Георги Измирлиев” № 16, 19, ул. “Деню Чоканов” № 5, ул. “Стефан Мокрев” № 7, супермаркет „ЛИА”, дом за стари хора.


На 28.01.2020 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:15 ч. до 16:45 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Оборище“ № 16, ул. „Полтава“ № 11, 13, ул. „Симеон Велики“ № 10.

В периода 28.01.2020 г. - 29.01.2020 г. от 08:30 ч. до 08:35 ч. и от 16:40 ч. до 16:45 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. “Оборище” № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. „Георги Бакалов” № 1, 2, 4, ул. „Симеон Велики” № 4 Г, Д, Е, 6, 7 В, Г, Д, Е, 8, 9, 10, ул. „Полтава” № 5 Д, Е, 7 А, Б, 9 Д, Е,11, 13, 16 детски градини „Ив. Ботева”, „Райна Княгиня”, детска ясла „Пролет”, фирма „ОНИКС”, склад за метали, “Метанстанция”, "РИОСВ”, Фирма „ТЕХНИЛ”, склад „ТЕРА”.


На 29.01.2020 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:15 ч. до 16:45 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Полтава“ № 9, 11, ул. „Симеон Велики“ № 8.

На 29.01.2020 г. от 13:00 ч. до 13:10 ч. и от 16:30 ч. до 16:40 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лясковец - Фабрика за метален амбалаж, „Стил 90”, „Ралица”, “Грестокомерс”, „АСТРЕЯ 91” ООД, МТП БКС, МТП „Зангов”, МТП Свети Атанас, манастир “Св. Петър и Павел” и бензиностанция „Йоана” и улици ”Пролет”, ”Божур”, ”Калина” и „Ангел Беров”, ЗП “Петко Илиев”,фирма „Алпен”, фирма „Кехлибар”, ЕТ "РУБИК-91" Г. Оряховица, ЕТ "РЕНИ-СГ" гр. Лясковец и ЕТ “Йордан Коеджиков”.


На 30.01.2020 г. от 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 16:30 ч. до 16:35 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Велико Търново - Пречиствателна станция Велико Търново, „Екарисаж”, „Елит Мес Минев -Родопа-В.Т.ООД”, „Кожа база”, бензиностанция „Петрол” на изхода за с. Самоводене, фирма „Тремол”, „Пежо”, „Овергаз” - с. Леденик, и учебен полигон с. Беляковец.

На 30.01.2020 г. от 09:00 ч. до 16:35 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Велико Търново – Военен учебен полигон (ТП Стрелбище 1 и ТП Сержантско училище) - с. Беляковец.

На 30.01.2020 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Свищов: Западна индустриална зона /"ЗСКИ" ЕООД, "Фаво", "Република", Отводнителна в района на ЗСКИ, бившето СМК/, "Свилоза Ярн", Пречиствателна станция или ТП 8, ТП 110, ТП 103, ТП 25, ТП 44, ТП 102, ТП 18, ТП 19, ТП 24, ТП 57, ТП 41, ТП 142, ТП 143/.


В периода 03.02.2020 г. - 07.02.2020 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Павликени и Община Велико Търново: ТП 1 и ТП 2 - с. Паскалевец, ТП 1 и ТП 3 - с. Емен, ТП 5 - с. Карайсен, ТП 1, ТП 4, ТП 5, ТП 6 - с. Дичин, ТП 1 и ТП 2 - с. Росица.


На 04.02.2020 г. от 09:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Свищов - бившето ДЗС /ТП № 11 и ТП № 28/, Бетхор /МТП № 136/, Маслобойна Габровски /ТП 87/, Агрострой ТП№115/, бившето ПМУ /ТП 100 и ТП 101/, Напоителна /ТП 125/, Витагрейн /БКТП 141/ и плаваща помпа /ТП № 9/.


На 06.02.2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лясковец - Фабрика за метален амбалаж, „Стил 90”, „Ралица”, “Грестокомерс”, „АСТРЕЯ 91” ООД, МТП БКС, МТП „Зангов”, МТП Свети Атанас, манастир “Св.Петър и Павел” и бензиностанция „Йоана”и улици ”Пролет”, ”Божур”,”Калина” и „Ангел Беров” ,ЗП “Петко Илиев”, фирма „Алпен”, фирма „Кехлибар”, ЕТ "РУБИК-91" Г. Оряховица, ЕТ "РЕНИ-СГ" Гр. Лясковец и ЕТ “Йордан Коеджиков”.

На 06.02.2020 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Лясковец - с. Мерданя и МТП Каравани.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:10 ч. и от 15:50 ч. до 16:00 ч. в районите на община Лясковец – с. Мерданя, с. Драгижево, МТП Автосервиз, бензиностанция с. Мерданя, складова база “Аркус“ - с. Драгижево, фирма „Стефанов - Иван Стефанов 04“ ЕООД село Церова Кория, МТП Каравани, ТП Армако, БКТП Тотал Вини и фотоволтаична централа "Михаела" .