Област Велико Търново

В периода 11.03.2019 г. - 29.03.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Велико Търново, гр. Дебелец - ул. “Патриарх Евтимий Търновски“ от №118 до №153.

На 21.03.2019 г. от 09:00 ч. до 13:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново, района на Западна Промишлена Зона – „ЗИВ ЕООД“, „ВАЛДА 90" ООД, „СИМЕТ" ЕООД, „УНИПУЛ БЪЛГАРИЯ" EOOД.


На 25.03.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Чавдар войвода” от №2 до №24 и №5.

На 25.03.2019 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Георги Бакалов“ № 6 вх.Д , Е , Ж, и гаражи, ул. „Симеон Велики“ № 2 и гаражи, ул. „Симеон Велики“ № 5; офиси, ателиета, магазини и гаражи.

На 25.03.2019 г. от 10:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: ”Куйдер-2013” ООД, „Розахим” АД, „Сириус ПБ” ООД, ЕТ „Агро комплект” „Автоспринт” ЕООД, , Трафобаза, ТП Помпа Янтра, ЖП Училище Н. Й. Вапцаров, ”Складова техника” АД (ул. Антон Страшимиров), “Екобетон” ЕООД, „Прима блок” ЕООД, ЕТ „Крон”, „Строителни Изделия” ЕООД,”Евридика МС” ЕООД, „ЕЛ-Тест” ЕООД, „Трансис” ЕООД, ЕТ „Идея-Илия Манев”, магазин Йорданови и СИЕ, ЕТ „Нина Николова 94”, ЕТ „Гоцо”, ЕТ „Ирина Йорданова”, ЦДГ Детски свят, „ЛП Естейт” ЕООД, „Емго-06” ЕООД, „Металснаб”, „Агромашини импекс” 95, ЕТ „Агрокомплекс”,Трейд Пейпър, ул. „Антон Страшимиров" №2 до №48 и от №1 до №59, ул. ”Крайбрежна”, ул. “Антон Страшимиров“ , ул. “Бачо Киро“, ул. “Орлово гнездо“, ул. “Градинарска“, ул. “Пирин“, ул. “Рила“, ул. “Железничарска“, ул. “Пробуда“, ул. “Освобождение“, ул. “Изворска“, ул. “Черно море“, ул. “Свобода“, ул. “Калтинска комуна“, ул. “1-ви май“, ул. “Варненска“, ул. “Янтра“, ул. “Панега“, ул. “Опълченска“, ул. “Заводска“, ул. “Веслец“, ул. “Р. Даскалов“, ул. “Елин Пелин“, ул. “Мизия“, ул. “Добруджа“, ул. “Тополница“.

На 25.03.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. “България“ №17.

На 25.03.2019 г. от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени: с. Върбовка и м. Косматица и всички абонати, захранвани от ВЕЛ „Върбовка”.


На 26.03.2019 г. от 09:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени: с. Михалци, ТП ПС ВиК Мусина, МТТ Космобайл, МКТП БТК и на всички абонати, захранени от ВЕЛ „Негованка”.

На 26.03.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. “България“ №26Б.

На 26.03.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Сухиндол и Община Павликени в района на: ТП №2 Обора с. Росица, с. Красно Градище, МТП Галерия, ТП Горно ливаде, МТП Вили, НПС „Росица 1“, ТП „Иванковец“, МТТ „Праскови“, МТП „Стоенчин вир“, ПС ВиК Основна-Сухиндол, ТП Сърма, ТП Лагера, ВЕЦ „Росица“ 1, МТП Язовирен район, с. Горско Косово, с. Коевци, ТП Ресторанта, ТП Профилакториум, МТП Пътно у-ние, МТП Мъгъра, с. Бяла Река, с. Горско Калугерово и Телевизионен ретранслатор Бяла Река и всички абонати, захранени от ВЕЛ „Сухиндол“.


На 27.03.2019 г. от 13:00 ч. до 13:10 ч. и от 16:30 ч. до 16:40 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лясковец - Фабрика за метален амбалаж , „Стил 90”, „Ралица”, Грестокомерс, „АСТРЕЯ 91” ООД, МТП БКС, МТП „Зангов”, МТП Свети Атанас, манастир Св.Петър и Павел и бензиностанция „Йоана”и улици ”Пролет”,”Божур”,”Калина” и „Ангел Беров” ,ЗП Петко Илиев,фирма „Алпен”, фирма „Кехлибар”, ЕТ"РУБИК-91"Г.Оряховица , ЕТ "РЕНИ-СГ" Гр. Лясковец и ЕТ Йордан Коеджиков.

На 27.03.2019 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Павликени: ТП Нишесте – района на бившето Нишесте, БКТП „Пречиствателна станция“ - Павликени,ТП „Бетонов възел“, ТП „Родопа“ - фирма „Булдирект“ - бившето предприятие Родопа и бившия Гъбарник,ТП „Болница“ – Общинска болница и Поликлиника.

На 27.03.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Сергей Румянцев” №17 и ул. “България“ №34 (Областно пътно управление).

В периода 27.03.2019 г. - 29.03.2019 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Първомайци - ул. ” А. С. Пушкин”, ул. ” Ал. Стамболийски”, ул. ”Асен Разцветников” , ул. ” Бузлуджа”, ул. ” Васил Априлов, ул. “Витоша”, ул. ” Добри Чинтулов”, ул. ” Любен Каравеловл”, ул. ”Мизия“, ул. ”Райна Княгиня“, ул.” Св.Иван Рилски“, ул. ”Кирил и Методий“, ул. ”Софроний Врачански“, ул. ”Тракия“.


В периода 28.03.2019 г. - 29.03.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени - МТП 8 с. Михалци.


На 29.03.2019 г. от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 12:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Павликени: гр. Бяла черква, ТП Стопански двор и ТП Краварник – гр. Бяла Черква, МТТ Фаворит, с. Росица ТП №1, ФВЦ „Т-Солар”, ПС ВиК Вишовград, ПС ВиК Винпром, МТП Хартиени опаковки, МТП Бабин вир, ВЕЦ Росица 2, МТП Енерго гр. Павликени - Бензиностанция „Тоти ОИЛ”, МТП Вила ДАП и всички абонати захранващи се от ВЕЛ „Вапцаров” и ВЕЛ „Бяла черква“.


В периода 01.04.2019 г. - 02.04.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени - МТП 8 с. Михалци.

На 01.04.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Павликени: с. Батак, с. Сломер, с. Карайсен, МТТ БТК, МТТ Глобул, МТП Виваком, БКТП Сметище, ТП Опитна станция Павликени, резeрвните захранвания на ЗПС Хайпро – България, ЗПС Свинекомплекс с. Стамболово, НПС Карайсен и всички абонати захранващи се от ВЕЛ Карайсен.

На 01.04.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов в районите на: с. Горна студена, КТП Асфалтова база, с. Алеково, с. Александрово, ТП №4 и ТП №18 – с. Козловец,ТП №6 Биляна и всички абонати захранващи се от ВЕЛ „Керамичен завод”.


В периода 02.04.2019 г. - 02.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Велико Търново, с. Балван - абонатите захранени от ТП 4 Балван /без почивните дни/.

На 02.04.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица - ул.” Васил Левски” №18 до №20, ул.” Марин Дринов” №40.

На 02.04.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Сухиндол в района на гр. Сухиндол, ТП Стоп. двор Изток, ПС ВиК Димча, МТП Трескавец, НПС Росица 2, ПС ВиК Ал. Стамболийски, МТП Зърносушилня, ТП Винпром и ЗПС „Телени изделия” и на всички абонати, захранвани от ВЕЛ „ЛВК” и ВЕЛ „Телени изделия”.


На 03.04.2019 г. от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени: ЗПС "Свинекомплекс", ТП "Мелница", ПС ВиК Павликени, МТП "Еврогрийн", МТП "Доп. водоснабдяване", ТП "Мех. завод", ПС ВиК Михалци и всички абонати, захранвани от ВЕЛ „Свинекомплекс”.

На 03.04.2019 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Павликени в районите на: ТП Складова зона – Държавен резерв, Топливо, ул. Ат. Хаджиславчев /в района на бившето Топливо/, Фирма „КЕРПИ“ и всички фирми намиращи се на територията на бившата СКЛАДОВА ЗОНА, ТП Фуражен завод – Фуражен завод, ТП Микроелементи, ТП Люпилня – Люпилня, фирма „Фидус”, ТП Родина и всички фирми намиращи се в районите на посочените ТП и захранващи се от КЕЛ „Плодови сокове”.


На 04.04.2019 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Павликени в районите на: ТП Дружба, ВЕЦ Павликени,ТП „ТМСС“, Фирма „ХАЙПРО-България” /птицекомбината/, ТП 111 – част от ул. Ловец, ул. Л. Каравелов, ул. Филип Тотю, ул. К. Р. Черкеза, ул. Вихрен, ул. Средна гора, ул. Рила, ул. Мусала, ул. 1-ви май, ул. П. Славейков, ул. Иван Маслев, част от ул. Поп Харитон, МТП Маринополци – Ресторант Бора, ТП БКС – фирма „Наслада” и останалите фирмите захранващи се от този ТП, МТП Бели бряг, ТП Булгарцвет, ТП Обменен пункт – Обменен пункт и фирмите намиращи се на територията на бившият стопански двор и бившата фирма Агрострой, ТП Сортови семена – Сортови семена Павликени, ТП Стопански двор 1, ТП Стопански двор 2 – всички фирми намиращи се в района на бившият стопански двор Павликени, БКТП „Раденко“, БКТП „БОН“, ТП Поделение – Военно поделение, БКТП Керпи и всички фирми намиращи се в районните на посочените ТП и захранващи се от ВЕЛ „Павликени“ гр. Павликени в районите на: ТП Дружба, ВЕЦ Павликени, ТП „ТМСС“, Фирма „ХАЙПРО-България”/ птицекомбината /, ТП 111 – част от ул. Ловец ,ул. Л. Каравелов, ул. Филип Тотю, ул. К. Р. Черкеза, ул. Вихрен, ул. Средна гора, ул. Рила, ул. Мусала, ул. 1-ви май, ул. П. Славейков, ул. Иван Маслев, част от ул. Поп Харитон, МТП Маринополци – Ресторант Бора, ТП БКС – фирма „Наслада” и останалите фирмите захранващи се от този ТП , МТП Бели бряг, ТП Булгарцвет , ТП Обменен пункт – Обменен пункт и фирмите намиращи се на територията на бившият стопански двор и бившата фирма Агрострой , ТП Сортови семена – Сортови семена Павликени , ТП Стопански двор 1 ,ТП Стопански двор 2 – всички фирми намиращи се в района на бившият стопански двор Павликени, БКТП „Раденко“, БКТП „БОН“, ТП Поделение – Военно поделение, БКТП Керпи и всички фирми намиращи се в районните на посочените ТП и захранващи се от ВЕЛ „Павликени“.

На 04.04.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Велико Търново, МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов отделенията - рентген,скенер,парогенератор и стерилизационно отделение.

На 04.04.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица: ул. "Георги Измирлиев" от №12 до №20, ул. "Алеко Константинов" от №2 до №8, ул. "Велико Търново" от №1 до №6,ул. "Иван Вазов" от №1 до №14,ул. "Кирил и Методий" от №1 до №15, ул. "Ниш" №1, ул. "Петко Д. Петков" от №3 до №13, ул. "Райко Даскалов" от №1 до №33, ул. "Раховец" от №1 до №12, ул. "Странджа" от №1 до №13 и ул. "Христо Ботев" от №1 до №21.