Област Велико Търново

В периода 17.02.2020 г. - 28.02.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Велико Търново - абонатите захранени от ТП 2 Шемшево, „ЛАЙТС“ ООД, „ СТИВАР“ ЕООД, „ЕКАБОР 2011“ ООД.

На 17.02.2020 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Полски Тръмбеш - ТП ДСК, Дирекция "Социално подпомагане", Данъчна служба, Дирекция "Бюро по труда", ЗКПУ "Земя", "Краси и Краси" ЕООД - магазин.


На 18.02.2020 г. от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 11:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Велико Търново - обект 120, обект 105 и с. Буковец.