Област Велико Търново

В периода 14.10.2019 г. - 21.10.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: ул. ”Йордан Йовков”, ул. ”Добро поле”, ул. ”Поляната”, ул. ”Клокотница” от №2 до №10, ул. ”Тунджа” от №1 до №15 и №2, ул. ”Хаджи Димитър” №4, ул. ”Атанас Димитров”, ул. ”Иван Александър” от №70 до №82 и от №107 до №129, ул. ”Добрич”, ул. ”Ниш” от №44 до №74 и от №65 до №99, ул. ”Съединение” от №101 до №149, ул. ”Беласица” №41 до №51 и от №42 до №54, ул. ”Божур”, ул. ”Осми март”, ул. ”Полк. Калитин”, ул. ”Тутракан”, ул. ”Филип Тотю” №22 и от №25 до №39, ул. ”Панайот Цвикев” №80, Местност „Бабенец”, Хижа “Божур” , Хижа “Камъка” зем. производител “Петко Илиев”, ЕТ “Вили – Димитър Папазов”, ЕТ Тошко Коларов, Екосорт АД, манастир “Св. Илия”, механа “Чуруковец” местност Арбанашко бърдо, “Русанов груп” ЕООД, “Макс 4М” ООД, МТП Арбанашка чешма, МТП Тодор Вълчев, МТП ВиК Резервоари (местност на болницата) местност Ловна хижа с. Арбанаси.

На 16.10.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Златарица - местност Лъката – ул. „Стефан Попстоянов”, „Ал. Стамболийски”, „Гергана”, „Емануил Манолов”, „Ралица”, „Иларион Макариополски”.

На 16.10.2019 г. от 12:30 ч. до 14:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Велико Търново в района на: с. Буковец, обект 105 и обект 120.


На 17.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Златарица – с. Равново, с. Дедина, с. Дединци, с. Разсоха, с. Дебели рът, с. Тънки рът, с. Хаджийска, с. Шивачево, с. Калайджии, с. Резач, с. Средно село, с. Новогорци, с. Дълги Припек, фотоволтаична централа на фирма "Рес техноложи" - в гр. Златарица.

На 17.10.2019 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: кв. Чолаковци ул. "Бяла бона", ул. "Райна Княгиня", ул. "Рада Войвода" и ул. "Петър Пърмаков".

На 17.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 16:00 ч. до 16:05 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Теодосий Търновски“ №7 и сградите на ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ".

На 17.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 16:00 ч. до 16:05 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - кв. “Асенов”, фирма “Еднократна употреба”, района на Стар масив, “Кармела”, местност “Дервент”, фирма “Моника транс”, ул. “Трапезица”, ул. “Иван Асен II”, гаражи БКС и Мотел в района на стар Радиозавод, Печатница „FABER”, „Мострой ВТ”, ЖП гара и района около нея, фирми „Екоцет”, „Дема стил”, бензиностанция „Петрол” посока Варна, Стационар, „Проже”, Худож. галерия, затворническо общежитие, ул. „Й. Бдински” и ул. „К. Костинечки”, магазин „Техополис” и фирмите в района, „Куадрант Бевъриджис АД” и „ТЕРЕМ Ивайло”.

На 17.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 16:00 ч. до 16:05 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Велико Търново- ул. „Григорий Цамблак“, ул. „Киприан“ ,ул. „Сливница“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Борис Денев“, ул. „Димитър Найденов“, ул. „Теодосий Търновски“ и сградите на „АРХИВ ДЪРЖАВЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ“, „ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД КЛОН В. Т. СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ“.

В периода 17.10.2019 г. - 18.10.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Павликени – ул. “Шипка“, част от ул. “Ат.Хаджиславчев“ в района на ТП „Победа“, част от ул.“Венелин“, част от ул. “Методи Стефанов“, част от ул.“Бенковски“ в района на ТП 2 Павликени.


На 18.10.2019 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - складове „Булгарплод”, фирма „Троя” и фирмите на ул. „Магистрална” № 3, 9, бензиностанция „ОМВ”, завод “Победа” и фирмите в района, фирма „Ела”, фирма „Етра ЕЛ”.

На 18.10.2019 г. от 09:00 ч. до 11:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица - "Феровиере” ООД, ЕТ „Макс-Пламен Матев”, ЕООД „Спектър 68”, „Автокомерс” ООД, ул. ”Йордан Йовков”,ул. ”Добро поле”, ул. ”Поляната”, ул. ”Клокотница” от №2 до №10, ул. ”Тунджа” от №1 до №15 и №2, ул. ”Хаджи Димитър” №4, ул. ”Атанас Димитров”, ул. ”Иван Александър” от №70 до №82 и от №107 до №129, ул. ”Добрич”, ул. ”Ниш” от №44 до №74 и от №65 до №99, ул. ”Съединение” от №101 до №149 , ул. ”Беласица” №41 до №51 и от №42 до №54, ул. ”Божур”, ул. ”Осми март”, ул. ”Полк. Калитин”, ул. ”Тутракан”, ул. ”Филип Тотю” №22 и от №25 до №39, ул. ”Панайот Цвикев” №80, Местност „Бабенец”.

На 18.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 16:00 ч. до 16:05 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - Мострой ВТ, ЖП гара и района около нея, фирми "Екоцет", "Дема стил", бензиностанция "Петрол" посока Варна, Стационар, "Проже", Художествена галерия, затворническо общежитие, ул. "Йоасав Бдински" и ул. "Константин Костинечки", магазин „Техополис” и фирмите в района, Куадрант Бевъриджис АД ” и „ТЕРЕМ Ивайло”..

На 18.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 16:00 ч. до 16:05 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново – ул. „Теодосий Търновски“ №7 и сградите на ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ.

В периода 18.10.2019 г. - 31.10.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Горна Оряховица – с. Янтра, с. Правда, с.Крушето и с. Драганово.


В периода 21.10.2019 г. - 23.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Вежен” №1А, №1Б, №1В, №1Г, №1Е, ул. „Ком” от №1 до №16, ул. „Ст. Михайловски“ №4 и №6, пицария „Бианко” и безиностанция „ОЛИМПИК АД”.

В периода 21.10.2019 г. - 21.11.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: oбщина Велико Търново, гр. Килифарево - ул. "Валентин Вълов", ул. "Крайбрежна",ул. "Иван Мантов", ул. "Мариола Сиракова", Магазин СБА, Фирма АДС, Магазин на РПК Килифарево.


В периода 23.10.2019 г. - 24.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Стоян Михайловски” №7А, №7Б, №7В, №9А, №9Б и Магазин СБА.

На 23.10.2019 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - м-ст Дълга лъка фирми "Софарма трейдинг"АД, бензиностанция "РОМПЕТРОЛ", "Анимекс", "Меркурии Агро" ЕООД, "Екстра Ауто", "Алекс О‘К" ЕООД, "Булметал – 91" ЕООД, СД "Интер-Флора TIR".

На 23.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:05 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Велико Търново м-ст Дълга лъка – Фирми: “АТИНА ИНВЕСТМЪНТС” АД, “МСД – 99” АД, “АЛУМИНА ЕЛИТ 2003” ЕООД, “ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, “ПЕТРОВ ТЕКСТИЛ” ООД, “ВЕТА ФАРМА” АД, “ТОПЛИВО” АД, “ВИНПРОМ” АД , “МЕРИАН” ЕООД, “СИНТЕЗИЯ” ООД, “АУДАКС КОРП” ООД, “Л - С – КОМЕРС” ООД, „ТРЕЙДНЕТ ВАРНА” ЕООД, „МЕБЕЛ ЛУКС ВТ” ЕООД.

На 23.10.2019 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена – с. Синжарлии, с. Майтанеци, с. Ганевци, с. Пърчевци, с. Усои, с. Горни Геновци, с. Зеленик, с. Игинатовци, с. Мийковци, с. Духлевци, с. Горни танчевци, с. Топузи, с. Николчевци, с. Буйновци, с. Кожлевци, с. Драганосковци, с. Новачкини, с. Шубеци, с. Драгановци, с. Драгийци, с. Киревци, с. Добревци, с. Пейковци, с. Дрента, с. Баждари, с. Горни край, с. Весеселина, с. Папратлива, с. Райновци, с. Бейковци, с. Тодювци, с. Кантари, с. Карандели, с. Мирчевци, с. Багалевци, с. Садината.


В периода 24.10.2019 г. - 25.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Алеко Константинов” от №28 до №48 и от №51 до №61, ул. "Мальовица" от №1 до №13, ул. "Яворов" №22 и от №27 до №51, ул. "Чумерна" от №15 до №19.

В периода 24.10.2019 г. - 08.11.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена – с. Килъжевци, с. Руховци, с. Христовци, с. Илаков рът, с. Хъневци, с. Лазарци, с. Велковци, с. Нешевци, с. Марян, с. Долни марян, с. Ганев дол, с. Кринковци, с. Босевци, с. Чакали, с. Граматици, с. Костел, с. Колари, с. Валето, с. Давери, с. Палици, с. Горска, с. Петковци, с. Попрусевци, с. Бялковци, с. Беброво, с. Попска, с. Черни дял, с. Козя река, с. Константин, с. Каменари, с. Светославци, с. Бойковци, с. Вълчевци, с. Майско, с. Глоговец, с. Крумчевци.


На 26.10.2019 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Стражица: „Пименс”, „Хлебозавод” Стражица, БКС Стражица, ЕТ „Мони”, „Велпапе”, метални конструкции и абонатите захранващи се от МТП Бензиностанция ДАП и ТП ТПК, "Корадо България".


На 28.10.2019 г. от 09:00 ч. до 09:05 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски” №71, сградата на „Фонд Земеделие“ и „Топлофикация – ВТ“ АД.

На 28.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Васил Левски” №27-А, Б, В.


В периода 29.10.2019 г. - 31.10.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Велико Търново - с. Шереметя.


На 30.10.2019 г. от 16:30 ч. до 16:35 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Велико Търново м-ст Дълга лъка – Фирми: “АТИНА ИНВЕСТМЪНТС” АД, “МСД – 99” АД, “АЛУМИНА ЕЛИТ 2003” ЕООД, “ФЬОНИКС ФАРМА” ЕООД, “ПЕТРОВ ТЕКСТИЛ” ООД, “ВЕТА ФАРМА” АД, “ТОПЛИВО” АД, “ВИНПРОМ” АД, “МЕРИАН” ЕООД, “СИНТЕЗИЯ” ООД, “АУДАКС КОРП” ООД, “Л - С – КОМЕРС” ООД, „ТРЕЙДНЕТ ВАРНА” ЕООД, „МЕБЕЛ ЛУКС ВТ” ЕООД.

На 30.10.2019 г. от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново - м-ст Дълга лъка фирми "Софарма трейдинг"АД, бензиностанция "РОМПЕТРОЛ", "Анимекс", "Меркурии Агро" ЕООД, "Екстра Ауто", "Алекс О‘К" ЕООД, "Булметал – 91" ЕООД, СД "Интер-Флора TIR".

На 30.10.2019 г. от 09:00 ч. до 10:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: община Велико Търново: с. Плаково, с. Велчевo, с. Вивател, с. Пчелище, Вивател - с. Присово, гр. Дебелец - ф-ма Тримекс и СБА, Пречиствателна станция и язовир Йовковци, Капиновски манастир, Вили Капиновски манастир, ТП Трифон Саралиев - гр. Килифарево, ТП Клапан, ТП 2 Пчелище – югозападната част, гр. Велико Търново - ТП Платки, МТП Вятъра гр. Дебелец. ТМКо “Червена звезда“ Дебелец..