Област Велико Търново

В периода 01.06.2020 г. - 05.06.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Велико Търново: Абонатите, захранени от ТП 2 Плаково и абонатите, захранени от ТП 1 Плаково.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Община Велико Търново Абонатите захранени от ТП Шодековци Махали : С.Шодековци м-ла.Деветаци м-ла Долен еньовец .

В периода 01.06.2020 г. - 02.06.2020 г. от 13:30 ч. до 20:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени: с. Карайсен в района на ТП 2, с. Мусина в района на ТП 1, с. Патреш в района на ТП 5.

В периода 01.06.2020 г. - 05.06.2020 г. от 13:30 ч. до 20:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени: с. Върбовка в района на ТП 4.

На 02.06.2020 г. от 13:30 ч. до 19:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: Трансформаторна работилница Улици: ул.“Антон Страшимиров“ от №18 до №40“ и от №37 до №41.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:30 ч. до 14:30 ч. и от 18:30 ч. до 19:30 ч. в районите на гр. Горна Оряховица: Фирми: “”Розахим” АД, “Сириус ПБ” ООД, “ПГЖПТ Н.Й.Вапцаров”, ДП “НКЖИ Поделение СТ”, ДП “НКЖИ Поделение Електроразпределение”, “БДЖ Пътнически превози” ЕООД, “Пчела-2010” ЕООД, , “Автоспринт” ООД, “Крис-Р” ЕООД, “Агромашинаимпекс-99” АД, “Техноресурс” ЕООД, “Трансстрой автоматика монтажи” АД Улици: ул.“Антон Страшимиров“ от №2 до №48“ и от №1 до №59, ул. Крайбрежна , ул.“Крайречна“ .

На 02.06.2020 г. от 13:30 ч. до 13:40 ч. и от 16:20 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: “РСВ” АД, ДП НКЖИ-Поделение "Сигнализация и телекомуникаци”, ДП Ръководство на въздушното движение, “Летище Горна Оряховица” ЕАД, “Ником-97” АД, ПС Захарни заводи, ООД,”, “Вита Мобил” ЕООД “Прити-95” ООД, Агропроект, “Монолит 99” ООД , “ АД “Монопол-Север” ООД, “Сага 2000” ООД, “Технодом” ООД, “ХАТ” ЕООД, ЕТ “Елит–Георги Песаров”, “Складова Техника” АД (ул.Княз Борис I и ул.Иван Момчилов) , “Петрол” АД , “Аутокар” ЕООД, “Ди Ейч Ел Експрес България” EООД, “Ел-тест” ООД, “Сортови семена” АД, “Колорит прес” ООД, “Купро-94” ЕООД, “Европалп” ЕООД, “Ан-Тайс” ООД, “Комерсавто” ООД, “АСТ ООД”, “СИАД” ООД. :, “Екобетон” ЕООД, „Прима блок” ЕООД, ЕТ „Крон”, „Строителни Изделия” ЕООД,”Евридика МС” ЕООД, „ЕЛ-Тест” ЕООД, „Трансис” ЕООД, ЕТ „Идея-Илия Манев”, магазин Йорданови и СИЕ, ЕТ „Нина Николова 94”, ЕТ „Гоцо”, ЕТ „Ирина Йорданова”, ЦДГ Детски свят, „ЛП Естейт” ЕООД, „Емго-06” ЕООД, „Металснаб”, „Агромашини импекс” 95, ЕТ „Агрокомплекс”,Трейд Пейпър, Улици: Иван Момчилов, Балкан, Цар Освободител, ул. Княз Борис I, Първи май №1 до №5 и от №2 до №6 ул. “Антон Страшимиров“ , ул. “Бачо Киро“,ул. “Орлово гнездо“, ул. “Градинарска“, ул. “Пирин“, ул. “Рила“, ул. “Железничарска“, ул. “Пробуда“, ул. “Освобождение“, ул. “Изворска“, ул. “Черно море“, ул.“Свобода“, ул. “Калтинска комуна“, ул. “1-ви май“, ул. “Варненска“, ул. “Янтра“, ул. “Панега“, ул. “Опълченска“, ул. “Заводска“, ул. “Веслец“,ул. “Р. Даскалов“, ул. “Елин Пелин“, ул. “Мизия“, ул. “Добруджа“, ул. “Тополница“.

В периода 02.06.2020 г. - 03.06.2020 г. от 13:30 ч. до 20:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени в района на: ТП ПС ВиК Мусина. .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:30 ч. до 13:45 ч. и от 19:45 ч. до 20:00 ч. в районите на Община Павликени в района на: с.Михалци, ТП ПС ВиК Мусина, МТТ Космобайл, МКТП БТК и на всички абонати, захранени от ВЕЛ „Негованка”..

В периода 02.06.2020 г. - 04.06.2020 г. от 14:30 ч. до 20:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Велико Търново: ул. „Димитър Буйнозов” № 2 , ул. “Освобождение“ от № 126 А до № 130, ул. “Пейо К. Яворов“ от № 85 до № 89 Б, ул. България № 72 и Бензиностанция Петрол.


В периода 03.06.2020 г. - 05.06.2020 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени: с. Мусина в района на ТП 1, с. Патреш в района на ТП 5.


На 04.06.2020 г. от 13:30 ч. до 19:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Горна Оряховица: Хижа “Божур” , Хижа “Камъка” зем. производител “Петко Илиев”, ЕТ “Вили – Димитър Папазов”, ЕТ Тошко Коларов, Екосорт АД, манастир “Св.Илия”, Механа “Чуруковец” местност Арбанашко бърдо..


В периода 08.06.2020 г. - 12.06.2020 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Велико Търново: Абонатите, захранени от ТП 2 Плаково и абонатите, захранени от ТП 1 Плаково.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Община Велико Търново Абонатите захранени от ТП Шодековци Махали : С.Шодековци м-ла.Деветаци м-ла Долен еньовец .

В периода 08.06.2020 г. - 09.06.2020 г. от 17:50 ч. до 18:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Велико Търново: ТП 1 „Гара“ с.Ресен, ТП 2 „Васил Левски“ с.Ресен, ТП „Винпром“ с.Ресен, ТП „ТКЗС“ с.Ресен, ТП „Червена звезда“ с.Ресен, ТП „Дервент“ с.Самоводене. Община Горна Оряховица: ТП Складово стопанство Горна Оряховица.

На 08.06.2020 г. от 13:30 ч. до 13:40 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: общ. В.Търново и общ. Г.Оряховица: МТП Танкодрум с.Беляковец, с.Самоводене, ТП „Вареница” с.Самоводене, ВТП манастир „Св. троица”, с.Самоводене, ТП Есперанто с.Самоводене, ТП 12 с.Самоводене (къмпинг), МТП Пилчари Горна Оряховица.

На 08.06.2020 г. от 13:30 ч. до 18:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: общ. В.Търново и общ. Г. Оряховица: с. Хотница, ТП „Военно поделение“ с. Ресен, ТП „Родопа“ с. Хотница.

В периода 08.06.2020 г. - 12.06.2020 г. от 13:30 ч. до 20:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Община Велико Търново Абонатите, захранени от ТП 2 с. Никюп.


На 09.06.2020 г. от 13:30 ч. до 18:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: общ. Велико Търново и общ. Горна Оряховица: МТП Танкодрум с. Беляковец, с. Самоводене, ТП „Вареница” с. Самоводене, ВТП манастир „Св. Троица” с. Самоводене, ТП Есперанто с. Самоводене, ТП 12 с. Самоводене (къмпинг), МТП Пилчари Горна Оряховица.

На 09.06.2020 г. от 17:50 ч. до 18:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: общ. В.Търново и общ. Г.Оряховица: с.Хотница, ТП „Военно поделение“ с.Ресен, ТП „Родопа“ с.Хотница.

В периода 09.06.2020 г. - 12.06.2020 г. от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Павликени и община В.Търново районите на: с. Русаля, с. Мусина, Асфалтова база и Каменна кариера на „Пътни строежи“ Велико Търново – с. Русаля, МТП Рибарник – с. Русаля, с. Михалци, ПС ВиК Мусина, МТТ Серго - Михалци, МТТ Ферма - с. Михалци, МТТ „Космобайл“ и МКТП „БТК“ и всички абонати захранващи се от ВЕЛ „Асфалтова база“ и ВЕЛ „Негованка“..

На 09.06.2020 г. от 14:00 ч. до 18:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Свищов: ТП 6 село Царевец /местност Манастира и новия гробищен парк на град Свищов/.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 14:30 ч. и от 18:00 ч. до 18:30 ч. в районите на Свищов: село Царевец, село Хаджи Димитрово, село Совата, село Козловец .


На 10.06.2020 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Първомайци Улици: ул. ”Васил Левски“, ул. ”Баба Тонка”, ул. ”Добро полев”, ул. ”Г. С. Раковски“, ул. ”Петър Берон”, ул. ”Отец Паисий Хилендарски“, ул. ”Ю.А.Гагарин“.

На 10.06.2020 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. “Капитан Петко Войвода“ от №1 до №7 и от №2 до №54 , ул. “Колю Гайтанджията“ от №7 до №13 и от №18 до №68 , ул. “Петко Р. Славейков“ №15 , ул. “Поборническа“ №1 и №37 и от №2 до №26, ул. „Никола Габровски“от №29A и №29Б.


На 11.06.2020 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Драганово, МТП Хижа (вила Кортина) и КТП Конака..
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 14:05 ч. и от 16:55 ч. до 17:00 ч. в районите на Община Горна Оряховица - села: Правда и Драганово..

На 11.06.2020 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. "Стоян Михайловски" от №17 до №25, ул. "Васил Петлешков" от №3 до №15 и от №2 до №56, ул. "Панайот Волов" от №3 до №9 и от №30 до №34 , ул. "Панайот Хитов" от №1 до №7, ул. "Иван Момчилов" от №26 до №40, ул. "Васил Априлов" от №2 до №10, ул. "Александър Бурмов" от №49 до №87 и от №56 до №82 , ул. "Вежен" №4, №5 и №6, ул. "Ангел Каралийчев" от №9 до №27..

На 11.06.2020 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени в района на: ТП Хижа Мрамор с. Горна Липница, захранван от ВЕЛ "Патреш 3".
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 14:30 ч. и от 19:00 ч. до 20:00 ч. в районите на МТП Агрохимическо – гр.Павликени , МТП Горанов, с.Патреш, с. Горна Липница, БКТП Глобул с.Горна Липница, МТТ БТК с. Горна Липница, част от с.Долна Липница, ФеВЦ – 1 и ФеВЦ – 2 с.Долна Липница, захранвани от ВЕЛ "Патреш 3"..


На 15.06.2020 г. от 14:00 ч. до 19:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени, с. Димча и на всички абонати, захранени от ВЕЛ „Димча”..

На 15.06.2020 г. от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Свищов: източната вилна зона, местност Паметниците, Старчески дом на град Свищов, помпите подаващи вода на град Свищов, село Вардим и землището на село Вардим.


На 16.06.2020 г. от 14:00 ч. до 18:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Павликени и община В. Търново: с. Вишовград, с. Емен, МТП Помощно стопанство, МТП Бента, Каменна кариера с. Вишовград, МТП Вилна зона – Бяла черква, МТТ МТЕЛ – Вишовград и всички абонати, захранващи се от ВЕЛ „Вишовград“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на Община Павликени: гр.Бяла черква , МТТ Фаворит и всички абонати захранвани от ВЕЛ „Бяла черква“ .

На 16.06.2020 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: Улици: ул. “Съединение”, ул. “Иван Александър“, ул. “Цар Освободител“, ул. “Каймакчалан“, ул. “Иларион Макариополски“, ул. “Ниш“, ул. “Яребична“, ул. “Добрич“, ул. “Атанас Димитров“, ул. “Баба Тонка“, ул. “Струга“, ул. “Кракра“,ул. “Преслав“,ул. “Кубадин“, кв. гара Горна Оряховица.

На 16.06.2020 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Горна Оряховица - село Янтра и село Крушето..