Област Добрич

В периода 06.08.2018 г. - 24.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна по ул. „25-ти Септември”; ул. „Ахелой”; ул. „Христо Ботев“; ул. „Г. Сотиров”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Максим Горки”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „П. Р. Славейков“; ул. „Ал. Стамболуйски“; бл. „Гларус“; ул. „Васил Левски“; ул. Гео Милев“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Райко Даскалов“; ул. „Козлодуй“; ул. „Оборище“; ул. „Дончо Стойков“; бул. „България №1-27“.

В периода 06.08.2018 г. - 18.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич: жк „ Добротица“ - № 2 вх. Б; 16 вх. Г; 18 вх. Е; 24; 27 вх. А; 32 вх. А, Б; 36 вх. В; 37; 42 вх. Г; 45 вх. А, Б; 46 вх. Ж; 88 ул. „Дунав“ - № 18 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж; 20 Вх. Г, Д, Е, Ж; 22 Вх. А, Б, В, Г ул. „Христо Ботев“ - № 1 Вх. А, Б, В; 2 Вх. А, Б, В; 5 Вх. А, Б, В, Г; 7 Вх. А, Б, В; 10 Вх. А жк „Дружба“ - № 4; 7; 8; 9; 10; 11 вх. Г, Е; 12 вх. А, Б; 14 вх. Б; 15 вх. Б; 16 вх. Б; 18 вх. А, Б, Г, Д, Е, Ж, З; 19 вх. Г; 20 вх. В; 22 вх. В; 23 вх. А, Б; 24 вх. А, Б; 25 вх. А; 26 вх. А; 28 вх. Б; 29 вх. Ж, З; 30 вх. Б; 32 вх. А; 42 вх. А,Б; 56 вх. А, Б; 69 вх. А, В жк „Балик“ - № 1 вх. А; 12 вх. Б; 13 вх. Б, В, Г; 14 вх. А, В, Г, Д, Е; 16 А, Б, В; 17 вх. Б, В, Д, Е; 18 вх. А, В, Г; 19 вх. А, Г; 2 вх. А, Б; 20 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; 21 вх. Д. Е; 23 вх. Б; 24 вх. А, Б; 25 вх. Г; 28 вх. А, Б; 30 вх. Б, Е; 31 вх. А, Б, В, Г; 32 вх. А, Б, В, Г; 24 вх. Б; 35 вх. А, Б; 36 вх. А; 39 вх. Б; 40 вх. А; 41 вх. А, Б, В; 42 вх. А; 43 вх. Б; 44 вх. А, Б; 46 вх. А; 47 вх. А; 48 вх. В; 49 вх. А, Б; 5 ; 50 вх. В; 51 вх. А, Б, В, Г; 53 вх. В; 56 вх. А; 57; 59 вх. Г, Д; 6 вх. А; 60 вх. А, Б; 61 вх. А; 62 вх. А, Б; 63 вх. Б; 64 вх. А; 65; 66 вх. А, Б; 7 вх. В; 8 вх. А; 9 вх. Г ул. „Боряна“ – 2 вх. А; 3 Б, В; 4 вх. Б; 6 вх. А; 8 вх. Г; 10 вх. А; 19 вх. А; 23 вх. Б; 25 ; 31; 42 вх. А, Б, В, Г, Д, З ул. „Димитър Ковачев“ - № 0; 1; 2; 4; 6 вх. А; 8 вх.Г; 10 вх. А; 19 вх. А; 23 вх. Б; 25 вх. А, Б, В, Г; 27 вх. А, Б, В; 32 ; 38 вх. В. Г; 40 вх. А; 44 вх. А, Б, В; 46 вх. Б, В; 51 вх. А; 59; 60 жк „Иглика“ – 1 вх. А, Б, В, Г, Д, Е; 2 вх. А, Б, Д, З; 4 вх. А; 5 вх. Б.

В периода 06.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Телериг.


В периода 11.08.2018 г. - 18.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - бул. „ 25 септември“ - № 43, ул. „Стоил Войвода“ - № 16, ж.к. „ Дружба“ – № 1, 2, 40, ул. „Бачо Киро“ - № 5, ж. к. „Балик“ – 55 вх. А, Б, В, Г, Д.

В периода 11.08.2018 г. - 18.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик - ул. "Вит" №35, ул. "Самара" №10, кв. "Белите скали", ул. "ВВС" №5 и №10, кв. "Балик" №6 вх. А, №17 вх. А и Б, №19 вх. А и Б, Бл. №3, №4, №7, №14, №15, №18, ул. "Георги Бенковски" №30, и 49, Бл. "Дунав" №1 вх. А и Б, ул. "Тунджа" №28, 30 48, ул. "Любен Каравелов" № 12 вх. А и Б; с. Рогачево.

В периода 11.08.2018 г. - 18.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - бл. "Изток", ул. "Йордан Йовков" №7, ул. "Здравец" №23, 25 и 27, местност "Иканталъка", ул. "Георги Кирков" №9, бл., "Рила" №2.

В периода 11.08.2018 г. - 18.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Генерал Тошево - ул. “Асен Златаров“ №16, №118; ул.“Васил Априлов“ №0, №6, №8, №9, №15, №39, №63; ул. “Васил Левски“ №0; ул. “Велко Ангелов“ № 118; ул. “Георги Сава Раковски“ №16; ул. “Димитър Благоев“ №3, №4, №7, №24, №82; ул. “Добри Орлов“ №0; ул. “Дружба“ №15; ул. “Иван Вазов“ №15, №24; ул. “Мадара“ №0; ул. “Опълченска“ №0, №2; ул. “Отец Паисий“ №7; ул. “Пазара“ №0; ул. “Софриний Врачански“ №11; л. “Станьо Милев“ №0, №7, №27; ул. “Трети март“ №0, №6, №10, №21, №38, №42; ул. “Тунджа“ №1; ул. “Цар Иван Шишман“ №118; ул. “Черно Море“ №8‘ ул. “Янтра“ №10, №15.

В периода 11.08.2018 г. - 18.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Балканци, с. Василево, с. Дъбовик, с. Изворово, с. Калина,с. Кардам, с. Преселенци с.Преселенци.


В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: c. Прилеп.

В периода 13.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полковник Иваново, с. Златия в община Добрич.


В периода 14.08.2018 г. - 17.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Добрич - ул. "Адриана Будевска", ул. "Васил Левски", ул. "Йордан Йовков", ул. "Георги Кирков".

На 14.08.2018 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Каварна към Мидена ферма „Дълбока“; „Зеленка“; „ВяЕЦ Българево 1”; „ВяЕЦ Българево 2”;„УП 3”;„УП 26”.

На 14.08.2018 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 14:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Каварна към с. Българево; к-к „Русалка”; „Интерсел България” ЕООД.


На 15.08.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дончево в община Добрич.


На 16.08.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: Варненски път, с. Стефаново и част от с. Стожер.

На 16.08.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - карето на ул. "Калиакра", ул. "Богдан", ул. "Опълченец Петър Алексиев", "Авиограда", АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000 АД, АГРОСТРОЙ-Д АД, СОФИЯ ЕАД ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС, СВОБОДА АД, ЕЛИТ КАР ДОБРИЧ ООД, ЖИВЕЛ-АГРО ООД, ТЕДИВА ООД, БОЛЯРСКА СКАРА ООД, АВЕ EООД, АСПЕКТ-III ООД, ВЕНИК ЕООД, ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ АД, ЕЛИА АД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ АД.


На 17.08.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Добрич – ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич.


В периода 20.08.2018 г. - 24.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полковник Иваново, с. Златия в община Добрич.

В периода 20.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Балчик - ул. "Струма", ул. "Варненска", ул. "Волга", ул. "Еделвайс" , ул. "Стара планина", ул. "Родопи".

В периода 20.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Балчик - ул. "Янтра", ул. "Ропотамо", ул. "Средна гора", ул. "Ком", ул. "Родопи", ул. "Росица", ул. "Странджа".

В периода 20.08.2018 г. - 21.08.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Енево и с. Медово.


На 22.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Балчик - с. Тригорци, ГРУ Виндферм 4 – Тригорци.

В периода 22.08.2018 г. - 24.08.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Смолница.


На 24.08.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - улиците: ул. „Александър Стамболийски“; ул. „Васил Левски“ №8 - 31; ул. „Гео Милев“ №1 - 3; ул. „Георги Бенковски“; ул. “Добруджанка“ №3 - 6; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Максим Горки“; ул. „Сава Ганчев“; ул. „Хан Аспарух“; ул. „Христо Ботев“ №2; ул. „Христо Смирненски“; ул. „Шипка“.


В периода 27.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Смолница.

В периода 27.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Полк. Иваново.

На 27.08.2018 г. от 11:30 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сърнено, с. Сираково, с. Великово, с. Средина и част от село Спасово.


В периода 28.08.2018 г. - 30.09.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Нова Камена, с. Кладенци, с. Градница, с. Главанци, с. Каблешково, с. Честименско и с. Професор Златарски.