Новини

Възлова станция „Провадия“ – обновена и модернизирана с оборудване от последно поколение

14.02.2014

ЕНЕРГО-ПРО инвестира 170 000 лева в пълна рехабилитация на ключовото съоръжение

ЕНЕРГО-ПРО извърши мащабен ремонт на възлова станция „Провадия“ на стойност 170 000 лева. Благодарение на направената рехабилитация над 7 000 клиента на компанията от град Провадия и околностите ще получават значително по-сигурно електрозахранване.

Възлова станция „Провадия“ е разположена в района на стария гробищен парк на град Провадия. Изградена е преди около 40 години и като всяко амортизирано съоръжение, през годините работата й става все по-неефективна.

В рамките на няколко месеца специалисти на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи извършиха подмяна на „сърцето” на станцията - първичните и вторични електрически съоръжения и комутации. Подменени са част от разединителите средно напрежение, напреженови и токови трансформатори, монтирани бяха и нови електрически табла. „Използваните материали и елементи са от последно поколение на технологичното развитие, закупени от най-добрите – но не и най-скъпите – производители на такива съоръжения”, споделя г-н Симеон Евтимов, директор в ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, ръководител на рехабилитацията. Морално и технически остарелите маслени прекъсвачи (произведени през 1967 година!) бяха сменени с вакуумни, чието основно предимство е тяхната надеждност при работа и по-дългия им експлоатационен живот. Освен по-добрите им технически параметри, те щадят в по-висока степен околната среда.

Друга важна част от рехабилитацията беше подмяната на електромеханичните релейни защити на възловата станция с цифрови. Надеждността на съоръженията в електроенергийната система определя качеството на електроснабдяване. Колкото и качествени да са отделните съоръжения, колкото и прецизно да се монтират и поддържат, аварийни ситуации не са напълно изключени. По тази причина монтираните в станциите защитни  механизми имат съществено значение. Добре подбраната и настроена релейна защита намалява времето, през което може да бъде прекъснато електрозахранването на клиентите и ограничава пораженията върху самото съоръжение при възникване на авария.

Несъмнено от голямо значение при цялостната рехабилитация на ВС „Провадия“ е изградената и въведена в експлоатация телемеханика за дистанционно управление. С тази система се постига намаляване на времето за реакция при аварии, тъй като съоръжението се контролира директно от Централно управление на мрежата (ЦУМ) Варна. По този начин, чрез управление на възловата станция от разстояние, значително се подобрява възможността за бързо реагиране и отстраняване на възникнали повреди и аварии по електроразпределителната мрежа в района. Дистанционното управление на възловата станция представлява сериозно предимство както за работата на електроразпределителното дружество, така и за всички негови клиенти, тъй като осигурява възможност за 24-часово наблюдение на съоръженията, по-сигурен и надежден контрол на мрежата, както и извършване на превключвания, без това да смущава нормалното и непрекъснато захранване на потребителите на електрическа енергия.

„За да доставя електроенергия с необходимите технически параметри до крайните клиенти, нашата компания непрестанно полага усилия да инвестира в поддръжка на съоръженията в добро техническо състояние, както и да развива мрежата чрез изграждане на нови съоръжения. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи обслужва 98 възлови станции, разположени на територията на Североизточна България. Предвид основното значение на възловите станции като част от мрежата, през последните години редица съоръжения от този вид бяха напълно или частично преоборудвани. Рехабилитацията на ВС „Провадия“ е само една от мерките, които предприехме, за да подобрим качеството и сигурността на захранване на нашите клиенти в района на град Провадия“, сподели г-н Мартин Мирчев, член на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи.

С остаряването на съоръжение като възловата станция се повишава значително риска от аварии и лишаване от електрозахранване на голям брой потребители на електроенергия. В тази връзка, въпреки неблагоприятната регулаторна рамка, в която е поставена през последните години, електроразпределителната компания продължава да инвестира в подобряване състоянието на съоръжения като ВС „Провадия“, които имат ключово значение за подобряване на електроенергийната инфраструктура. Проектът за рехабилитация на съоръжението приключи в края на 2013 година.

 

Любопитно:

Защо възловите станции са от ключово значение за работата на електрическите мрежи?

 

Възловата станция е съоръжение, част от електроразпределителната мрежа, което най-общо има функцията да разпределя електрическа енергия. Както е известно електроенергията, която достига до нашите домове, трябва да е с номинално напрежение 230V (съгласно БДС е допустимо то да варира +/- 10 % от тази стойност). При производството в различните видове електроцентрали, обаче, електрическата енергия е генерирана с напрежение от 110 kV, или по-разпространеното масово понятие – високо напрежение. За да може да бъде пренесена в електроразпределителната мрежа тя трябва да бъде трансформирана на по-ниско напрежение – 20 kV, или така нареченото средно напрежение. След тази трансформация, енергията се пренася по електропроводите, собственост на компанията и „влиза“ в трафопостовете, където отново претърпява трансформация, за да „излезе“ с напрежение около 230 V – ниско напрежение.  Основното предназначение на възловата станция е да разпределя електроенергията, като до нея достигат един или повече електропровода средно напрежение и излизат по-голям брой електропроводи средно напрежение, които захранват много на брой трафопостове.  Чрез разпределянето на енергията, което се осъществява във възловите станции, се осигурява важната за всички клиенти «резервираност на захранването» – т.е. винаги е на разположение поне един допълнителен захранващ електропровод на изхода на възловата станция, който може да се използва като алтернатива при изключване на някой от другите електропроводи. С други думи при извършване на планирани изключвания (поради ремонтни дейности) или непланирани изключвания на електрозахранването (в случай на аварии) чрез възловата станция се осигурява толкова важната непрекъснатост на захранването. Дори да се наложи кратко прекъсване, то е за да може клиентите да бъдат захранени по друга електропроводна линия, която е на изхода на съответната възлова станция, докато се работи по авариралия или ремонтиран електропровод. Така се свежда до минимум времето, през което домове и промишлени обекти остават без захранване, независимо от причината за това. Разпределянето на електроенергията във възловата станция дава още едно предимство и то е, че при необходимост от ремонт или възникване на аварийна ситуация много по-малък брой клиенти могат да останат без електрозахранване именно защото енергията, доставяна до възловата станция, се разпределя на няколко изхода.

Много от тези съоръжения имат и важна свързваща функция между отделни подстанции. Функциите на възловите станции определят ключовата им роля за безпроблемната работа на електроразпределителната мрежа.

 

Още новини

ЕРП Север възобновява плановите ремонти и инвестиционни дейности по електроразпределителната мрежа в Североизточна България

13.05.2020

От 13 май 2020 г. ЕРП Север възстановява планираните ремонтни работи по електроразпределителната мрежа на своята територия. Дейностите бяха преустановени за осигуряване на непрекъснато електрозахранване на клиентите по време на извънредното положение с цел улесняване работата и обучението от дома.... виж още

Над 30 000 декларации за предоставена мощност са подадени от бизнес клиентите на ЕРП Север

11.05.2020

От началото на кампанията на ЕРП Север за актуализиране на данните за предоставена мощност, която стартира през декември 2019 година, стопанските клиенти на компанията са подали своите декларации за запазване или промяна на заявена мощност за над 30 хиляди обекта. От 1 юли 2020 година електроразпределителното дружество ще заяви промяна в начина за ценообразуване на услугата по предоставяне на достъп до мрежата в съответствие с предоставената и реално необходима мощност. Предвижданата промяна беше включена и в заявлението, подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цените на електроенергията след тази дата. ... виж още

Електроразпределение Север набира служители на длъжностите Електромонтьор и Електроинженер за град Варна

13.04.2020

Съвместна инициатива на ЕРП Север и Бюро по труда Варна предоставя възможност за реализация на квалифицирани специалисти от направление Електроенергетика в електроразпределителното дружество. Целта на инициативата е, в условията на извънредно положение в страната, регистриращите се на борсата и отговарящи на търсения профил енергетици да бъдат запознавани с отворените позиции в ЕРП Север и консултирани за начините за кандидатстване. Сътрудничеството между Бюрото по труда и енергийното дружество ще улесни кандидатите в намирането на работа по специалността. ... виж още

Електроразпределение Север реализира мерки за защита на птиците

06.04.2020

До 12 март тази година Електроразпределение Север монтира над 20 платформи за поставяне на щъркелови гнезда в селата Сребърна и Ситово в област Силистра, както и в населени места на общините Каолиново, Нови Пазар и Велики Преслав в област Шумен. По въздушните електропроводи в област Добрич служители на компанията успяха да поставят повече от 210 птицезащитни устройства. Плановете за останалите области на територията на Североизточна България обаче ще бъдат отменени заради въведеното извънредно положение от Народното събрание на Република България вследствие на разпространението на коронавируса COVID-19. ... виж още

ЕНЕРГО-ПРО обезпечава сигурността на електрозахранването и обслужването на клиентите

31.03.2020

ЕНЕРГО-ПРО продължава работа в условията на извънредно положение и прави всичко възможно да запази финансовата и техническа сигурност на електроенергийната система в страната. Компанията е в редовен диалог с институциите и информира своевременно за промените в оперативната си дейност и за финансовите рискове, възникнали с удължаване на сроковете за плащане на сметките за електроенергия за битовите потребители. ЕНЕРГО-ПРО призовава всички свои клиенти да не отлагат във времето заплащането на сметките си за ток, за да избегнат натрупването на големи задължения. ... виж още

Промяна на крайната дата за актуализиране на данните за предоставената мощност на небитовите клиенти

20.03.2020

Предвид съвпадането на кампанията за актуализация на данни за предоставена мощност и обявеното в Република България извънредно положение, ЕРП Север уведомява: -   Срокът за актуализация на данни за предоставена мощност се удължава до 31.05.... виж още

ЕНЕРГО-ПРО преустановява плановите прекъсвания по мрежата на Електроразпределение Север

15.03.2020

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение на територията на Република България и поради нарастващото разпространение на коронавируса Covid-19, Електроразпределение Север спира плановите прекъсвания за ремонтни дейности и профилактика по електроразпределителната мрежа в Североизточна България. Това ще осигури непрекъснатост на електрозахранването за всички клиенти и най-вече за хората, които ще работят от дома си през следващите седмици. Дежурните екипи на дружеството ще продължат да извършват неотложни ремонтни дейности с цел отстраняване на възникнали повреди по електроразпределителните съоръжения. ... виж още

ЕНЕРГО-ПРО е в готовност да продължи работа в условията на извънредно положение

13.03.2020

Във връзка с обявеното от Народното събрание днес, 13.03.2020 г.... виж още

Дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна обявиха намеренията си за предстоящия ценови период

28.02.2020

Електроразпределение Север АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД обявиха намеренията си да поискат от КЕВР да утвърди нормативно определени корекции на цените за мрежови услуги и снабдяване за ценовия период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. В съответствие с нормативната уредба, ЕРП Север АД ще заяви корекции на признатите разходи за дейността си.... виж още

Електроразпределение Север АД ще информира активно клиентите си за процеса на либерализация на пазара на електроенергия

27.02.2020

Електроразпределение Север АД ще изпрати персонални писма на всички свои клиенти, за които ще настъпи промяна с предстоящите промени в Закона за енергетиката.  Нововъведенията бяха представени  тази седмица от Валентин Николов - председател на парламентарната Комисия по енергетика. Очакванията са от 1 юли 2020 г.... виж още