График за отчитане на електроенергия - Стопански клиенти

В условията на извънредно положение в страната предполагаме, че някои от вашите обекти няма да работят. Това може да създаде препятствия пред служителите на ЕРП Север да отчетат вашия електромер в края на месеца, ако няма свободен достъп до него.

В тази връзка, в случай че не можете да осигурите свободен достъп до електромерното табло във вашия обект, ви предлагаме да отчетете електромера/електромерите си за този обект и декларирате показанията на телефон 0700 161 61 или на имейл info@erpsever.bg от 25.03.2020 г. до 31.03.2020 г. включително. По този начин вашата сметка за консумирана електроенергия за м. март ще отговаря точно на потреблението ви за месеца до деня, в който е отчетен електромерът.

За допълнителна информация можете да се обадите на тел. 0700 161 61.

График за отчитане на електрическата енергия за периода декември 2019 - декември 2020 г.
Месец Дати на отчитане
Стопански Клиенти
Декември 30-то число на месеца
Януари 30-то число от месеца
Февруари 28-мо число от месеца
Март 30-то число от месеца
Април 30-то число на месеца
Май 29-то число от месеца
Юни 30-то число на месеца
Юли 31-во число от месеца
Август 31-во число от месеца
Септември 30-то число на месеца
Октомври 30-то число от месеца
Ноември 30-то число на месеца
Декември 30-то число на месеца

Датите на отчет са посочени във Вашата фактура за електроенергия.