График за отчитане на електроенергия - Стопански клиенти

Поради влошените метеорологични условия на 7 февруари екипите на Електроразпределение Север АД не успяха да достигнат и извършат месечното отчитане на електромерите в следните населени места:

  • Област Габрово – Бъзовец, Креслювци, Купен, Млечево, Мръзевци, Рогулят
  • Област Велико Търново – Бояновци, Войнежа, Вонеща вода, Въглевци, Горановци, Илевци, Кладни дял, Красно Градище, Продановци, Радковци, Райковци, Самсиите, Христовци, Царевец
  • Област Русе – Баниска
  • Област Разград – Бисерци, Севар

Потреблението на клиентите в изброените населени места ще бъде отчетено веднага след като достъпът до тях бъде възможен.

График за отчитане на електрическата енергия за периода декември 2019 - декември 2020 г.
Месец Дати на отчитане
Стопански Клиенти
Декември 30-то число на месеца
Януари 30-то число от месеца
Февруари 28-мо число от месеца
Март 30-то число от месеца
Април 30-то число на месеца
Май 29-то число от месеца
Юни 30-то число на месеца
Юли 31-во число от месеца
Август 31-во число от месеца
Септември 30-то число на месеца
Октомври 30-то число от месеца
Ноември 30-то число на месеца
Декември 30-то число на месеца

Датите на отчет са посочени във Вашата фактура за електроенергия.