Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9042570/08.06.2015

Предмет: Доставка на нови комплектни разпределителни уредби модулен тип с шинна система във въздушна среда за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

 

Публична покана - 08.06.2015

Документация за участие - 08.06.2015

Техническа спецификация - 08.06.2015

Оферта за участие - 08.06.2015

Образци - 08.06.2015

Протокол от дейността на комисията -  07.08.2015

» Обратно към всички поръчки