Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9042491/04.06.2015

Предмет: Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана - 04.06.2015 г.

Документация за участие - 04.06.2015 г.

Техническа спецификация - 04.06.2015 г.

Оферта за участие - 04.05.2015 г.

Образци - 04.06.2015 г.

Проект на договор - 04.06.2015 г.

Отговор на постъпили въпроси - 08.06.2015 г.

Протокол от дейността на комисията - 30.06.2015 г.

» Обратно към всички поръчки