Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9041352/ 30.04.2015

Предмет: Доставка на кабелна разпределителна кутия 250А

Публична покана - 30.04.2015

Документация за участие - 30.04.2015

Указания за участие - 30.04.2015

Техническа спецификация - 30.04.2015

Оферта за участие - 30.04.2015

Образци - 30.04.2015

Проект на договор - 30.04.2015

Протокол от дейността на комисията - 03.06.2015

» Обратно към всички поръчки