Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9043597/07.07.2015

Предмет: Доставка на скенери за стени

Публична покана - 07.07.2015

Документация за участие - 07.07.2015

Техническа спецификация - 07.07.2015

Оферта за участие - 07.07.2015

Образци - 07.07.2015

Проект на договор - 07.07.2015

Протокол от дейността на комисията - 20.08.2015

» Обратно към всички поръчки