Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9034515/09.10.2014

Предмет: Доставка на трифазен шунтов реактор 20kV, 800 kVA, без регулиране под товар за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Публична покана - 9.10.2014 г.

Приложение към публична покана - 9.10.2014 г.

Отговор на поставен въпрос - 10.10.2014 г.

Протокол от дейността на комисията - 30.10.2014 г.

» Обратно към всички поръчки