Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 99/20.07.2016

Предмет: Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги /включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на  ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Решение - 20.07.2016

Обявление - 22.07.2016

Документация за участие - 22.07.2016

Техническа спецификация - 22.07.2016

Образци - 22.07.2016

Проект на договор - 22.07.2016

Протокол от работата на комисия – 07.10.2016

Решение 99-А - 07.10.2016

 


» Обратно към всички поръчки