Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 132/07.08.2015

Предмет: Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД за обекти на територията на РОЦ Добрич & Силистра

Решение за откриване - 07.08.2015

Покана за участие в процедура - 07.08.2015

Образци - 07.08.2015

Техническа спецификация - 07.08.2015

Количествено-стойностна сметка - 07.08.2015

Проект на договор - 07.08.2015

Доклад от дейността на комисията - 28.08.2015

Решение за класиране на участниците - 28.08.2015

Решение за прекратяване - 02.10.2015

» Обратно към всички поръчки